กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

Maternal and Child Health Development

ที่อยู่ติดต่อเราศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทร.053-272740,053-276856,053-272256 โทรสาร.053-274014Copyright © 2015 - 2020,HPC1 All rights Reserved. Created By ICT HPC1.